مرکز داوری و حقوق ورزشی

چهارشنبه 31 خرداد 1396
مرکز داوری و حقوق ورزشی

کلیه ی امور حقوقی به عهده ی موسسه ی حقوقی « دادرسان راستین » است که اهم آن عبارت است از :


1- کمیته ی دعاوی و اجرا : که پرونده های تخصصی ورزشی را به طرفیت اشخاص و نهادها وکالت نموده و تا اجرای احکام پیگیری می نماید.

2- کمیته ی مشاوران حقوقی : به ورزشکاران ، باشگاه داران ، صاحبان مجموعه های ورزشی در زمینه ی قراردادهای ورزشی قهرمانی ، پرسنلی ، امور بیمه ای و سایر مسایل مربوط . 

3- کمیته تخلفات اداری - انظباطی : برای رفع و تعیین تکلیف شکایات و تخلفات اداری و انضباطی این مجموعه و به طور تخصصی برای فدراسیون های گوناگون.

4- کمیته ی پژوهش و توسعه : تحقیقات،تدوین و ترجمه کتب،مقالات،قوانین،آیین نامه ها و ... در حوزه ی حقوق ورزشی.

اعضای کمیسیون حقوقی،داوری و انضباطی

اشتراک گذاری

نظر بدهید